INŽENÝRSKÉ STAVBY

 

Žernov - lokalita 63, 64

Lokalita Zádol, p. č. 410/1, 410/16, k. ú . Veleň