O PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM

 

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

 

Oblasti podpory z programu Zelená úsporám

 

A. Úspora energie na vytápění
•        A.1. Celkové zateplení
•        A.2. Dílčí zateplení

 

B. Výstavba v pasivním energetickém standardu

 

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
•        C.1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
•        C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
•        C.3. Instalace solárně-termických kolektorů

 

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)

 

E. Dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření v rámci Programu

 

V rámci dotačního programu „ZELENÁ ÚSPORÁM“ se zabýváme zpracováním projektové dokumentace a výpočtu ENB (energetické náročnosti budovy) včetně návrhu opatření pro snížení energetické náročnosti.

Zpracujeme pro Vás :


•    zaměření stavu objektu
•    projekt stávajícího stavu
•    stavebně technický posudek
•    výpočet tepelných ztrát stávajícího objektu
•    návrh opatření pro snížení tepelných ztrát
•    výpočet tepelných ztrát po návrhu opatření (výpočet ENB - en. náročnost budovy)
•    vypracování projektové dokumentace
•    vypracování rozpočtových nákladů
•    inženýrská činnost (zajištění ohlášení stavby)
•    zpracování kompletní žádosti / krycí list / přílohy
•    podání žádosti na SFŽP
•    zajištění závazného příslibu nároku na dotaci
•    zajištění technického dozoru stavby

Jsem registrován v seznamu oprávněných zpracovatelů na IC ČKAIT (č. 1004723)