O PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM

 

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

 

Oblasti podpory z programu Zelená úsporám

 

A. Úspora energie na vytápění
• A.1. Celkové zateplení
• A.2. Dílčí zateplení

 

B. Výstavba v pasivním energetickém standardu

 

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
• C.1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
• C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
• C.3. Instalace solárně-termických kolektorů

 

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)

 

E. Dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření v rámci Programu

 

V rámci dotačního programu „ZELENÁ ÚSPORÁM“ se zabýváme zpracováním projektové dokumentace a výpočtu ENB (energetické náročnosti budovy) včetně návrhu opatření pro snížení energetické náročnosti.

Zpracujeme pro Vás :


• zaměření stavu objektu
• projekt stávajícího stavu
• stavebně technický posudek
• výpočet tepelných ztrát stávajícího objektu
• návrh opatření pro snížení tepelných ztrát
• výpočet tepelných ztrát po návrhu opatření (výpočet ENB - en. náročnost budovy)
• vypracování projektové dokumentace
• vypracování rozpočtových nákladů
• inženýrská činnost (zajištění ohlášení stavby)
• zpracování kompletní žádosti / krycí list / přílohy
• podání žádosti na SFŽP
• zajištění závazného příslibu nároku na dotaci
• zajištění technického dozoru stavby

Jsem registrován v seznamu oprávněných zpracovatelů na IC ČKAIT (č. 1004723)